S postopkom filtracije čistimo vodo in iz nje vode odstranjujemo različne nečistoče. Kakovostni filtri omogočajo odstranjevanje trdnih in drugih delcev minimalnih velikosti ter tudi odstranjevanje drugih nečistoč, ki se nahajajo v vodi. V ta namen se uporabljajo različni filtri ter naprave za filtriranje in pripravo vode.

Servis in prodaja

Svetujemo vam pri izbiri naslednjih naprav ter skrbimo za njihovo servisiranje:

 • Demi naprave,
 • Reverzne osmoze,
 • Mehčanje,
 • Vodni filtri,
 • Priprava tehnoloških vod,
 • Priprava pitnih vod,
 • UV dezinfekcija vode,
 • Naprave za čiščenje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov,
 • EVERBLUE – profesionalna mehanska industrijska filtracija vode

Storitve

Opravljamo naslednje storitve:

 • Redni in izredni servisi,
 • Montaža,
 • Svetovanje,
 • Monitoring
 • Kalibracije,
 • Meritve/Ovrednotenje (tlak, temperatura, čas, CO2, volumen …)
 • Validacije

Voda in njena filtracija

V vodi se lahko nahajajo raztopljene organske in mineralne snovi, virusi, bakterije ter mikroorganizmi, pa tudi različni fizikalni delci. Za odstranjevanje večjih delcev iz vode ustrezno poskrbi že mehanska filtracija, za odstranjevanje manjših delcev, organskih snovi in mikroorganizmov pa je treba uporabiti druge metode filtriranja in dezinfekcije. Takšni metodi sta na primer reverzna osmoza in UV dezinfekcija vode.

Reverzna osmoza

Sintetične membrane, ki se uporabljajo pri filtriranju vode z reverzno osmozo, zadržijo nečistoče in škodljive snovi, prepuščajo pa le vodne molekule. Na tak način se lahko iz vode odstrani različne mikrodelce, med drugi pa tudi morsko sol in druge raztopljene snovi. Reverzna osmoza se tako uporablja tako za čiščenje pitne vode kot tudi za pripravo procesnih vod ter deslanizacijo slane oziroma morske vode.

UV dezinfekcija vode

Elektromagnetno delovanje v obliki UV svetlobe poskrbi za učinkovito dezinfekcijo vode, predvsem pa za redukcijo mikroorganizmov. Pri tem vodi ni treba dodajati klora ali drugih kemikalij, saj svetloba v UV-C spektru pri valovni dolžini 240 nanometrov prodre v celice mikroorganizmov in jih tako uspešno reducira. Ker UV dezinfekcija ne vpliva niti na vonj niti na okus vode, je primerna za pridobivanje čiste pitne vode.