Redni in izredni servisi

Nudimo kakovosten servis za procesne analizatorje, ki se uporabljajo pri diagnostiki in analiziranju rakavih celic, ter tako poskrbimo za njihovo nemoteno in zanesljivo delovanje. Redno vzdrževanje poskrbi za dolgo življenjsko dobo laboratorijske opreme brez večjih okvar.

Strokovna montaža

Strokovna montaža je predpogoj za kakovostno delovanje procesnih analizatorjev. V našem podjetju poskrbimo za natančno, skrbno in pravilno vgradnjo vseh produktov podjetij Dako in Sakura ter vas seznanimo z njihovo uporabo.

Svetovanje pri nakupu

Izbira ustreznega procesnega analizatorja zahteva ustrezno predznanje in poznavanje delovanja in specifik posameznih modelov. Z veseljem preučimo vaše potrebe ter vam pomagamo in svetujemo pri izbiri procesnih analizatorjev ter njihovem nakupu!

Redni monitoring opreme

Naša ekipa poskrbi za monitoring opreme glede na vaše specifične zahteve in kritične točke pri delovanju. Kontroliranje in nadzor usposobljenih strokovnjakov zagotavljata varno delovanje ter večjo zanesljivost in učinkovitost.

Sprotne meritve in validacije

Za vas lahko opravimo podrobne meritve vse opreme in njenih delov ter tako skrbimo za njeno ustreznost, učinkovitost in neškodljivo delovanje. Poskrbimo tudi za natančen pregled vse opreme in njenega delovanja ter za validacijo z varnostnimi, zakonskimi in drugimi standardi.

Precizne kalibracije

Za nemoteno delovanje procesnih analizatorjev je nujna precizna kalibracija, za katero poskrbimo v našem podjetju. Kalibracija se izvede v skladu z vašimi zahtevami in potrebami ter tako poskrbi za natančno umerjanje vse vaše opreme in njeno boljše delovanje.

Patologija

Produkti za uporabo v patologiji zajemajo rešitve za klinično uporabo. Patologi uporabljajo produkte podjetij Dako in Sakura za hitro diagnostiko raka in drugih rakavih obolenj na osnovi tkivnih vzorcev. Podjetje ima največ izkušenj iz imunohistokemije – analize celic s pomočjo protiteles. Ko vzorcem tkiva dodamo protitelesa, se prisotnost rakavih celic pokaže s pomočjo nanosa posebnih reagentov. Na osnovi pridobljenih informacij lahko patologi postavijo diagnozo glede vrste rakavega obolenja in določijo stopnjo razširjenosti po telesu.

Pretočna citometrija

Proizvodni program podjetij (Dako, Sakura) na tem področju zajema različne instrumente za uporabo v raziskovalne namene in reagente za klinično diagnostiko. Pretočna citometrija omogočapodrobno analiziranje celic v krvi in drugih tekočinah, s tem pa tudi boljšo in bolj natančno diagnostiko. To je izjemnega pomena v primeru levkemije, limfomov in drugih tovrstnih rakavih obolenj.