Nudimo vam zanesljivo hladilno tehniko in različne naprave za hlajenje in zamrzovanje do –86° C. Pri nakupu vam svetujemo in pomagamo najti napravo, ki ustreza vsem vašim zahtevam. Poleg tega pa izvajamo tudi druge storitve, s katerimi skrbimo za nemoteno delovanje vseh naprav za hlajenje in zamrzovanje ter njihovo dolgo življenjsko dobo.

Strokovno servisiranje hladilne tehnike

Nudimo montažo, servis in vzdrževanje za:

  • Globoko zamrzovalne skrinje (–86° C)
  • Hladilniki
  • Skrinje
  • Hladne sobe – Zamrzovalne sobe
  • Hlajenje prostorov
  • Ledomati
  • Hladilne vitrine

Svetovanje in kalibracije

Pri izbiri in nakupu opreme za hlajenje in zamrzovanje vam svetujemo in razložimo delovanje posameznih modelov naprav, njihove prednosti in morebitne pomanjkljivosti. Zaradi izkušenj z montiranjem, servisiranjem in vzdrževanjem hladilne tehnike dobro vemo, kako se posamezna naprava obnese v praksi. Pav tako pa izvajamo tudi precizne kalibracije vseh omenjenih naprav.

Monitoring in nadzor delovanja

Natančno delovanje hladilne tehnike je bistvenega pomena, zato je treba izvajati redni in izredni nadzor njenega delovanja oziroma monitoring. S tem preprečimo napake in skrbimo za ustrezno vzdrževanje. Naša ekipa izvaja vse vrste monitoringa tako glede na splošne varnostne in druge standarde kot tudi glede na vaše specifične zahteve.

Varnostne in druge meritve ter validacije

Na podlagi meritev lahko ovrednotimo delovanje naprave in njene rezultate. Pri hladilni tehniki preverjamo temperaturo in čas ohlajanja oziroma zamrzovanja ter druge značilnosti, ki so pomembne za njeno pravilno delovanje. Izvajanje teh meritev je pomembno tudi za validacije hladilne tehnike ter ustreznost njenega delovanja v skladu z različnimi standardi, ki se jih je treba držati.

Zagotavljanje optimalnih pogojev hlajenja in zamrzovanja

Natančno uravnavanje temperature ter njena konstantnost sta bistveni lastnosti vse zamrzovalne in hladilne opreme, ki se uporablja v laboratorijih. Zato mora imeti vsa oprema sposobnost zagotavljanja optimalnih pogojev ne glede na zunanje temperature oziroma temperature delovnega okolja. To omogoča pravilna izbira modelov ter njihova primerna vgradnja in vzdrževanje. S tem se zagotavlja zanesljivost delovanja vseh laboratorijskih zamrzovalnikov, hladilnikov, hladilnih vitrin in druge opreme, prav tako pa je nujno skrbeti za redne tehnične preglede, meritve in kontrole.

Laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki

Pri izbiri laboratorijske opreme za zamrzovanje in hlajenje je najpomembnejše temperaturno območje, ki ga z določeno opremo lahko dosežemo. Najbolj zmogljiva zamrzovalna oprema omogoča hlajenje do –86° C, pomembno pa je tudi to, za kakšen sistem hlajenja gre in kako učinkovito je ohlajanje. Oprema mora omogočati tudi ustrezen in enostaven nadzor nad temperaturami ter čim bolj preprosto reguliranje. V primeru nenadne spremembe temperature je dobro imeti na voljo tudi alarm, ki nam omogoča, da primerno ukrepamo.