Nudimo vam različno laboratorijsko opremo ter skrbimo za njeno vzdrževanje in nemoteno delovanje. Na voljo smo vam za vsa vprašanja, svetovanje in pomoč pri izbiri ter tudi za morebitna popravila oziroma servisiranje.

Servisiranje in vzdrževanje laboratorijske opreme

Nudimo servis za:

 • Laboratorijsko pohištvo,
 • Digestorije, inkubatorje,
 • Sušilnike,
 • Termostate,
 • Sterilizatorje na vroč zrak,
 • Stresalnike,
 • Vodne kopeli,
 • Destilacijske aparature,
 • Deminarilzatorje,
 • Reverzne osmoze,
 • CO2 inkubatorje,


 • Hladilnike,
 • Globoko zamrzovalne omare in skrinje,
 • Parne sterilizatorje,
 • Avtoklave,
 • Polnilne linije,
 • Dozirna tehnika,
 • Črpalke,
 • Laboratorijske pomivalne stroje,
 • Čitalce in izpiralce mikrotiterskih plošč,
 • Centrifuge.

Dobava in svetovanje

Laboratorijsko opremo tudi dobavljamo ter vam nudimo strokovno svetovanje pri nakupu. Tako boste lažje izbrali pravo opremo, s katero boste dosegali odlične rezultate. Svetovanje zaobsega predstavitev različne opreme in delovanja pa tudi razlago njenih specifik, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov z njo.

Montaža laboratorijske opreme

Vso našteto laboratorijsko opremo za vas lahko tudi ustrezno montiramo oziroma vgradimo. S tem je poskrbljeno za njeno pravilno namestitev, prav tako pa vas ob montaži poučimo o njeni pravilni uporabi in podamo navodila za njeno vzdrževanje.

Različne kalibracije in meritve

Za dobro delovanje laboratorijske opreme je treba ob montaži poskrbeti še njeno umerjanje. Prav tako je tudi kasneje nujno skrbeti za umerjanje oziroma kalibracijo ter s tem omogočiti delovanje brez odstopanj v kvaliteti. Prav tako so nujno potrebne različne meritve, ki jih prav tako izvajamo v našem podjetju.

Pregled varnostnih ventilov in tlačni preizkusi

Varnost mora biti pri uporabi laboratorijske opreme na prvem mestu, zato v našem podjetju skrbimo tudi za pregled opreme. Pri tem velja še posebno pozornost posvetiti varnostim ventilom, ki morajo biti v brezhibnem stanju. Za varno uporabo pa so nujni tudi tlačni preizkusi, ki se jih mora izvajati v zakonsko predpisanem roku.

Monitoring in validacije

Kontrole in monitoring opreme so pomembne tako v procesu validacije opreme kot tudi kasneje, ko se ugotavlja, ali je laboratorijska oprema še vedno v validiranem stanju. Vsa laboratorijska oprema mora biti skladna tako z zakonskimi kot drugimi predpisi, hkrati pa z monitoringom in validacijami poskrbimo še za varnost in zdravje vaših zaposlenih, požarno varnost in varnost ter ustreznost končnih produktov.

Digestoriji in varno ravnanje s hlapljivimi snovmi

Zaradi strogih evropskih določil in povečane skrbi za varnost pri uporabi nevarnih snovi so digestoriji postali standarden del laboratorijev. S tem je poskrbljeno tako za maksimalno varnost in zaščito uporabnikov laboratorija ter okolice kot tudi za zaščito laboratorijskega okolja pred vnosom neželenih snovi od zunaj, kot so recimo prašni delci. Tako lahko namreč pride do kontaminacije, ki povzroči drugačne, zavajajoče ali napačne rezultate analize.

Pri tem je bistvenega pomena ne le kakovostna izdelava samega digestorija, temveč tudi njegova pravilna namestitev in uporaba. Treba je izbrati tudi pravilen model digestorija glede na vaše zahteve oziroma vrsto hlapljivih kemijskih snovi, ki jih uporabljate. Pri tem vam lahko svetujemo ter vam digestorij tudi pravilno in ustrezno vgradimo.