Profesionalni sterilizatorji in druga oprema za steriliziranje poskrbijo za odstranitev in uničenje  vseh organizmov, kot so bakterije, glive in podobno. Pri tem se uporablja različne postopke in metode, ki se razlikujejo glede na vrsto naprave za sterilizacijo. Steriliziranje tako lahko poteka fizikalno, pri čemer se uporablja suho ali vlažno toploto, oziroma gre za fizikalno-kemično steriliziranje, pri čemer za najbolj sodobno velja steriliziranje s pomočjo plazme, ki je primerno tudi za predmete, ki so neodporni na toploto.

Redni in izredni servis ter vzdrževanje

V našem podjetju skrbimo za vzdrževanje in popravilo različnih naprav za profesionalno steriliziranje ter vam nudimo redni in izredni servis za:

  • Parne sterilizatorje oziroma avtoklave
  • Plazma sterilizatorje
  • Suhe sterilizatorje

Svetovanje pri izbiri in montaža
Različne vrste sterilizatorjev in postopki steriliziranja se med seboj zelo razlikujejo, kar je treba upoštevati tudi pri izbiri. Pri nakupu ustreznega sterilizatorja vam zato nudimo strokovno svetovanje in pomoč. Poleg tega pa poskrbimo tudi za pravilno vgradnjo vse opreme za steriliziranje ter vas seznanimo z načini njene pravilne uporabe in vzdrževanja.

Meritve in tlačni preizkusi
Za  zagotavljanje kakovostnega in ustreznega delovanja sterilizatorjev je treba izvajati različne meritve. Mednje spadajo tudi tlačni preizkusi, ki so nujni za pravilno in varno delovanje naprav za steriliziranje. Poleg meritev tlaka se meri tudi druge faktorje, ki vplivajo na delovanje sterilizatorjev in na končne rezultate samega postopka steriliziranja.

Pregled varnostnih ventilov
Naša ekipa skrbi tudi za pregled varnostnih ventilov pri vseh napravah za steriliziranje. Tak pregled je pri napravah, ki delujejo pod tlakom, nujen predvsem iz varnostnih razlogov, pa tudi za to, da je steriliziranje pravilno izvedeno. Hkrati je tak pregled tudi zakonsko predpisan, zato ga je treba nujno opraviti v skladu s pravili, ki jih določa zakon.

Kalibracije in validacije
Natančno umerjanje vse opreme je najboljša preventiva pred napakami ali odstopanji pri njenem delovanju. Za zagotavljanje optimalnih pogojev za sterilizacijo je treba izvesti precizne kalibracije, ki poskrbijo za večjo učinkovitost, ustreznost in pravilnost delovanja sterilizatorjev. Umerjanje pa je nujno tudi za validacijo naprave oziroma preverjanje njene ustreznosti s predpisi.

Izvajanje monitoringa in kontrola
Delovanje sterilizatorjev mora biti ne le ustrezno, temveč tudi konsistentno. Le tako je mogoče poskrbeti za to, da je postopek sterilizacije vedno 100 % uspešen. Zato je treba izvajati redne sprotne kontrole delovanja oziroma monitoring, s katerim se preveri delovanje sterilizatorja in analizira morebitna odstopanja.

Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom
Parni sterilizatorji spadajo med opremo pod tlakom, za katero Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom določa nujne periodične preglede in preizkuse. S tem se zagotavlja varnost pri njeni uporabi. Poleg varnostnega vidika pa so redni pregledi in preizkusi parnih in drugih sterilizatorjev nujni tudi zaradi njihovega ustreznega delovanja. Z rednimi pregledi skrbimo za takojšnjo odpravo manjših odstopanj, ki bi lahko sčasoma prerasla v večje okvare. Opremo za steriliziranje je tako smiselno redno pregledovati ne le zaradi zakonskega predpisa, temveč tudi z vidika zmanjšanja stroškov za njena popravila in vzdrževanje. Z rednimi pregledi lahko preprečimo morebitne okvare in poskrbimo za daljšo življenjsko dobo sterilizatorjev.

Avtoklavi oziroma parni sterilizatorji
Suhi sterilizatorji uporabljajo električno segrevanje, ki je manj učinkovito od vlažne toplote, zato steriliziranje traja dlje. Parni sterilizatorji oziroma avtoklavi tako omogočajo hitrejši postopek sterilizacije. Na tak način lahko steriliziramo toplotno odporne predmete in instrumente, medtem ko je za toplotno neodporne primernejše steriliziranje s plazmo. Plazma sterilizatorji namreč omogočajo sterilizacijo pri veliko nižjih temperaturah.